การเดินทางเที่ยวเชียงใหม่

รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันไป สำหรับเชียงใหม่อีกหนึ่งจังหวัดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม รูปแบบการเดินทางหลากหลาย

-รถส่วนตัว

-รถโดยสารประจำทาง
หมอชิต-เชียงใหม่
-สายการบิน
ดอนเมือง-เชียงใหม่
-รถไฟ
สถานีกรุงเทพ-เชียงใหม่

บทความนี้รออัพเดท