จุดเด่นของการไปเที่ยวยังจุดที่ไม่ค่อยมีคนไปเที่ยว

1.สัมผัสบรรยากาสได้อย่างเต็มที่
2.เห็นสิ่งใหม่ได้อย่างชัดเจนเพราะบางครั้งจำนวนคนเยอะอาจจะบังบางมุมที่สวยงามจากสายตาเราก็ได้
3.เป็นกลุ่มคนแรกๆที่ได้ไปเที่ยว สร้างความแปลกใหม่ของการเดินทาง
4.ใช้เวลาได้อย่างเต็มที่ไม่จำกัดอยากจะถ่ายรูปใช้เวลาเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องต่อแถว
อื่นๆ

แต่ท่ามกลางจุดเด่นก็มีจุดด้อยที่ควรคำนึงถึง
1.เรื่องความปลอดภัยระหว่างทางต้องมั่นใจและไม่อันตรายสำหรับคนเดียวไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
2.สิ่งอำนวยความสะดวกหากไม่มีคนเที่ยวเยอะก็อาจจะไม่มีห้องน้ำ ร้านค้าหรืออื่นๆเช่นอาหารคุณก็ควรนำขึ้นไปให้พร้อม
อื่นๆ