ช่วงเวลาสำคัญอย่างไรกับการไปเที่ยว

1.สภาพอากาศ
2.จุดเด่นความน่าสนใจของที่นั่น
3.บรรยากาศ
4.การเดินทาง บางท่านเลือกที่จะเที่ยวช่วงเวลาที่คนไม่เยอะเพื่อเลี่ยงการเดินทางที่แน่นขนัดของคนที่จะไปเที่ยวที่เดียวกัน
อื่นๆ

บทคามนี้รอการอัพเดทเพิ่มเติม….