ช้าๆได้พร้าเล่มงามเปรียบเทียบกับการเดินท่องเที่ยว

ช้าๆไม่รีบร้อนที่จะเที่ยวมีจุดน่าสนใจเช่น
-สะสมเงินไว้ให้มากกว่านี้เพื่อจะเที่ยวได้ไกลขึ้น หรือใช้บริการที่พัก กิจกรรมที่ดีขึ้น
-รอช่วงเวลาวันหยุดยาวจะได้เที่ยวมากกว่า

แต่หากเราไม่ใช่สภาษิตที่ว่านี้
-เราเที่ยวได้ทันทีที่ต้องการ
-สามารถที่จะเที่ยวในรูปแบบของการประหยัดเงินในกระเป๋าได้ซึ่ใมีทางเลือกอีกมาก
-เราเก็บเงินไว้ได้เยอะแต่อาจจะไม่มีเวลาเที่ยวก็ได้

นี่เป็นการเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ให้เห็นเท่านั้น อย่าเอาจริงเอาจังกับการเปรียบเทียบจนมากเกินไปเพราะโอกาสและจังหวะการได้เที่ยวของแต่ละคนมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นเที่ยวเมื่อคุณพร้อม เที่ยวเมื่อคุณอยากจะเที่ยว คือการเที่ยวแล้วได้รับความสุข สนุกมากที่สุด