ตรัง-สงขลา-ตรัง

22-08-2016
เดินทางจากจังหวัดตรังผ่านเส้นทางเขาพับผ้าหรือที่เรียกกันว่าเขาบรรทัดตามแต่จะเรียก ซึ่งได้บรรยากาศของธรรมชาติสองข้างทางที่ยังคงมีความสมบูรณ์และเป็นต้นน้ำให้กับแม่น้ำสายต่างๆของจังหวัดตรังและพัทลุง

ถนนสวยบรรยากาศดีเขาพับผ้าเขาบรรทัดตรังพัทลุง

ถนนสวยบรรยากาศดีเขาพับผ้าเขาบรรทัดตรังพัทลุง


ระยะทางผ่านเขาบรรทัดไม่ไกลมากนักและความชันของเส้นทางที่มีการปรับปรุงใหม่ก็มีความชันน้อยลงทำให้ให้เวลาไม่กี่นาทีก็เข้าสูจังหวัดพังลุงแล้ว เส้นทางถือว่าสภาพดีเลยทีเดียวจากนั้นการไปสงขลาก็จะเลือกเส้นทางว่าจะไปทางทะเลน้อยหรือไปทางเส้นทางหลักผ่านไปยังป่าบอน รัตภูมิ เข้าหาดใหญ่หรือเลี่ยงออกเข้าตัวเมืองสงขลา