ทะเลหมอกกับทะเลจริงแต่ละแบบน่าสนใจอย่างไร

ทะเลใครก็อยากเที่ยวแต่สภาพพื้นที่ที่แตกต่างกันไปและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวเชื่อว่าหลายคนชอบเที่ยวทะเลจริงๆที่มีน้ำ แต่บางคนกลับชอบทะเลหมอก

ทะเลมีความสวยงามและดูกว้างไม่แตกต่างกันเท่าไหร่

เที่ยวหน้าหนาว

เที่ยวหน้าหนาว

ด้านหน้ามีภูเขาเหมือนกัน แต่ทะเลจริงไม่มีบ้านเรือนสำหรับบางที่แต่หากเป็นการมองไปยังเกาะที่มีคนอยู่อาศัยก็มีเช่นเดียวกัน

สีน้ำกับสีหมอกแตกต่างกันอย่างชัดเจน สีฟ้าน้ำทะเลกับสีขาวนวล

คลื่นทะเลหมอกก็มีคลื่นที่เกิดจากลมเช่นเดียวกับน้ำทะเลทำให้บางจุดมีหมอกหนาแน่อนและจางและเคลื่นไหวตลอดเวลา

คุณชอบเที่ยวทะเลแบบไหน ทั้งสองมีความสวยงามที่แตกต่างแต่เมื่อไปเที่ยวและสัมผัสเชื่อว่าทุกคนนั้นก็จะชอบและมีความสุขไม่ว่าเที่ยวคนเดียวหรือว่าเที่ยวหลายคน