ทำไมบางที่หาเช่ารถยาก

1.ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวต้องการใช้บริการ อาจะเพราะเน้นการนำรถส่วนตัวไปเที่ยวเองมากกว่า
2.สภาพถนนไม่เอื้อต่อการขับหรือขี่รถเองของนักท่องเที่ยว
3.ไม่เหมาะจะเดินทางเองของนักท่องเที่ยว
4.ไม่คุ้มค่ากับการสึกหรอเมื่อเทียบกับราคาให้เช่า