ทำไมแหล่งท่องเที่ยวบางที่จึงไม่อยากจะเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวจริงๆก็น่าเที่ยวแต่เหตุผลลางคนที่จะไม่เที่ยวที่นั้นๆก็มีซึ่งไม่แปลกอาจจะเพราะว่าชอบแตกต่างกันเหตุผลมากมายวิเคราะห์ได้ประมาณนี้

1.มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่พร้อมสำหรับคนที่อยากจะเที่ยวแบบสบายๆ
2.เรื่องของความเป็นสากลของอาหารอาจจะไม่มากพอซึ่งบางครั้งนักท่องเที่ยวอาจจะมีปัญหาเรื่องนี้
3.เรื่องของวัฒนธรรมที่อาจจะมีการจำกัดในบางเรื่อง
4.เรื่องของความเสื่อมโทรมที่เปลี่ยนแปลงไป
5.เรื่องของค่าครองชีพที่สูง อาจจะสูงจริงหรืออาจจะคิดว่าน่าจะสูงก็ตามแต่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งสำหรับบางคนที่งบประมาณในการเที่ยวไม่เยอะมาก
6.เรื่องของเส้นทางอาจจะเข้าถึงได้ยากหรืออาจจะไม่มีรถประจำทางไปถึง

อื่นๆอีกมากมาย บางครั้งที่ที่เคยอาจจะไม่ชอบกลับมาชอบเที่ยวก็ได้เช่นกันมีหลายอย่างเป็นปัจจัยให้มีการเปลี่ยนแปลง….