พกเหรียญหรือธนาบัตรดีเมื่อไปเที่ยว

เหรียญ
-จ่ายค่าธรรมเนียม
-ของกินของใช้ราคาน้อยๆ
-สำหรับแหล่งที่ต้องการเหรียญอย่างเช่นที่เที่ยวไกลๆไม่มีแหล่งแลกของแม่ค้า
-สำหรับการจ่ายค่ารถโดยสารปกติราคาก็จะถูกและมักจะเป็นเศษตามระยะทาง

ธนาบัตร
-สำหรับการจ่ายสินค้าราคาแพง
-สำหรับการจ่ายค่าโดยสารที่เดินทางไกลๆเพราะหลักร้อยขึ้นแน่นอน