ภาพเขียนสีโบราณ

แหล่งท่องเที่ยวเยอะมากที่มีความน่าสนใจอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจและเชื่อว่ามีความน่าฉงนและบางครั้งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของที่นั่นได้อย่างดีอย่างภาพเขียนโบราณสำหรับที่หนึ่งที่น่าสนใจ บริเวณสุสานหอยอ่าวพังงา

 

จุดนี้ยังมีภาพเขียนโบราณที่หน้าผา

จุดนี้ยังมีภาพเขียนโบราณที่หน้าผา

ภาพเขียนสีโบราณอ่าวพังงา สุสานหอย

ภาพเขียนสีโบราณอ่าวพังงา สุสานหอย

ภาพเขียนสีที่ถูกปิดบังจากหินงอกหินย้อย

ภาพเขียนสีที่ถูกปิดบังจากหินงอกหินย้อย