มีเพื่อนน้อยและไม่อยากจะกวนเพื่อนเพราะกลัวเพื่อไม่ชอบสถานที่ที่เราไปเที่ยว

จากบทความเหตุผลเที่ยวคนเดียวก่อนหน้านี้ที่เราเคยเขียนเอาไว้สำหรับบทความนี้แยกออกมาเป็นหัวข้อหลักเพิ่มเติม เชื่อว่าสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวของใครหลายคนมักจะเที่ยวคนเดียวเพราะเพื่อนที่อยากจะชวนหรือชวนแล้วไม่ชอบแนวของแหล่งท่องเที่ยวที่เราจะไป แล้วเราจะทำอย่างไรได้บ้างในเบื้องต้น

1. เปลี่ยนไปเที่ยวที่ที่เพื่อนอยากจะไปเพื่อเลี่ยงการเที่ยวคนเดียว เพราะสำหรับคนไม่พร้อมและไม่มั่นใจอาจจะเที่ยวแต่กังวลและไม่สนุกกับการเที่ยวคนเดียวก็ได้
2. ไม่เปลี่ยนเพราะคนเดียวก็เที่ยวได้แต่จะมั่นใจอย่างไรว่าเที่ยวคนเดียวได้
-ดูความพร้อมของคุณเองว่าเที่ยวคนเดียวได้หรือเปล่า
-สถานที่ที่จะไปนั้นเที่ยวคุณเดียวได้ไหม การเดินทาง การใช้ชีวิตลำบากเกินไปหรือเปล่าสำหรับคนเดียว
-ความปลอดภัย
-อื่นๆ