เกี่ยวกับระบบคำนวณค่าใช้จ่ายเที่ยวคนเดียว

สำหรับรูปแบบของการหาค่าใช้จ่ายที่คนอื่นนั้นเดินทางเที่ยวคนเดียวมาก่อนปกติแล้วจะเป็นข้อมูลทั่วไปบอกราคาและสถานที่แต่คุณต้องมีการนำมาคำนวณและอีกทั้งยังมีเพียงแค่ตัวเลือกเดียวเท่านั้นอย่างเช่นนการเดินทางก็มีแบบที่คนไปเที่ยวเขาใช้แต่สำหรับรูปแบบที่น่าสนใจที่เราเองได้มีการออกแบบการใช้งานที่ง่ายกว่าปกตินั่นคือ

1.สามารถที่จะเลือกรูปแบบการเดินทางจากตัวเลือก

2.สามารถที่จะเลือกรูปแบบที่พักตามตัวเลือก

3.สามารถที่จะใส่ราคาเองเมื่อไม่มีตัวเลือกจากเราให้ไว้

4.มีการใส่รายละเอียดหลากหลายที่จำเป็นสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในที่นั้นๆโดยเฉพาะ

5.มีการรวมค่าใช้จ่ายที่คุณเลือกจากตัวเลือกที่มีให้หรือเพิ่มราคาจริงที่คุณทราบมา

6.รวบรวมรายละเอียดที่คุณเลือกทั้งหมดแสดงผลในหน้าเดียวเพื่อความสะดวก

7.มีการอัพเดทอย่างต่อเนื่องเมื่อมีสมาชิกเข้ามาให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด

8.อื่นๆ

จุดเด่นอื่นๆ

-ใช้เวลาน้อยกว่า

-ระบบคำนวณให้ไม่เสียเวลานั่งคิดเอง

-มีตัวเลือกให้ไม่จำเป็นต้องหาเพิ่มในบางรายการ

-มีการอัพเดทเปลี่ยนแปลงหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากสมาชิกให้ข้อมูล