เดินทางจากกรุงเทพฯ-พนมเปญ ประเทศกัมพูชา

[timetable agent=”60226″ from=”Bangkok” to=”phnom-penh” lang=”th” class=”bus”]