เที่ยวคนเดียวระยะทางไม่เกิน 499 กิโลเมตรจากกรุงเทพ

สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวระยะทางเองก็มีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเที่ยวระยะทางทราบได้จากอะไร
1.เช็คจากแผนที่ หนังสือ
2.วัดจากไมล์รถ
3.ใช้ระบบจีพีเอช

ปัจจุบันการเดินทางสำหรับบางคนบอกว่าไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่าเที่ยวบินในประเทศมีให้เลือกและใช้เวลาเดินทางไม่นานแต่สำหรับรูปแบบการเดินทางนั้นแตกต่างกันดังนั้นระยะทางจึงจำเป็นที่จะต้องการตรวจสอบอย่างเช่นคนที่ต้องการเดินทางด้วยส่วนตัวไม่ว่าประเภทไหนก็ตาม เพื่อที่จะพอประมาณได้ว่าจะต้องใช้เวลาสำหรับการเดินทางนานเท่าไหร่หรือเลือกที่จะใช้รถแบบไหนสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง

สำหรับระยะทาง 499 กิโลเมตรถือว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากที่จะให้คุณได้เที่ยว บางคนระยะทางเท่านี้สามารถที่จะเดินทางไปเช่าเย็นกลับได้อย่างสบาย การตรวจเช็คและตรวจสอบเส้นทางว่าเส้นทางไหนสะดวกและใกล้กว่าก็จะช่วยให้เที่ยวได้อย่างเต็มที่กับเวลาที่มี อย่างเช่นกการเดินทางเที่ยววันเดียวสำหรับคนที่หยุดเฉพาะเพียงวันอาทิตย์เท่านั้นแต่อยากจะหาที่เที่ยวที่ไม่เกินระยะทางที่รถสามารถที่จะวิ่งได้หรือไม่ต้องการเหนื่อยล้าจากการขับขี่

เดินทางเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวไม่ไกลแบบนี้มีหลายอย่างน่าสนใจนอกเหนือจากที่กล่าวมาก็คือ
-เส้นทางไม่ไกลอาจจะคุ้นเคยเป็นอย่างดี
-รู้สภาพจราจร
-เดินทางไม่ต้องรีบเร่ง
-อื่นๆ

ระยะทางโดยประมาณ < 499 แหล่งท่องเที่ยวไหนบ้างที่จะเที่ยวได้
-เกาะเกร็ด
-อื่นๆ(รออัพเดท)