เที่ยวคนเดียวหน้าฝนกับความปลอดภัย

เที่ยวคนเดียวหน้าฝนกับความปลอดภัย นั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก
1.เรื่องการเดินทาง ต้องมีการเตรียมพร้อม
-ระบบเบรก
-เช็คดอกยาง
-เช็คลมยางมีผลอย่างมาต่อสมรรถนะการขับขี่
-สำรวจเส้นทางที่สบายที่สุดอย่าพยายามเอาที่ใกล้เพียงเพราะปรหยัดเวลาแต่ถนนขับยาก
2.เรื่องสุขภาพ
-ยาประจำตัว
-เป้กันน้ำสำคัญอย่างมาก
-ยาแก้หวัดหรืออื่นๆเพราะโอกาสที่จะเป็นหวัดสูงในหน้าฝน
3.เรื่องอุปกรณ์
-ผ้ายาง
-เสื้อกันฝน
-ซองใส่แผนที่หรือสมุดจดบันทึก
-ถุงกันน้ำ