เที่ยวคนเดียวเดินทางด้วยรถตัวเองเลือกแบบไหนดี

ขนาดเล็ก
-เพราะไม่ต้องใช้พื้นที่มากสัมภาระก็ไม่ได้มากมายอะไร
-คล่องตัว เข้าถึงได้เกือบจะทุกที่แม้ว่าเส้นทางจะชันโดยเฉพาะจักรยานยนต์
-ประหยัดเชื้อเพลิงไ้ในระดับหนึ่ง

ขนาดกลาง
-เพราะมีอุปกรร์อย่างอื่นไปด้วยอย่างเช่นกล้องถ่ายรูป ขาตั้งกล้อง อุปกรณ์ตั้งแคมป์
-ต้องการความโล่งภายในรถพอสมควร
-ประหยัดเชื้อเพลิงไ้ในระดับหนึ่ง

ขนาดใหญ่
-ต้องการความสะดวกสบาย
-นอนพักผ่อนในรถได้ช่วงที่ต้องการพักหรือหาที่พักไม่ได้ในช่วงเทศกาล แต่การนอนในรถต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในติดเครื่องยนต์ เปิดกระจกเพื่อให้อากาศถ่ายเท