เที่ยวแบบวางแผนและไม่วางแผนล่วงหน้ามีอะไรน่าสนใจ

วางแผนล่วงหน้า
-เตรียมพร้อมทุกอย่างได้ครบ
-ระยะเวลาที่แน่นอน
-จองที่พัก ตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้ และได้ราคาที่อาจจะถูกกว่า
-ภาพสถานที่อยู่ในหัวและคิดได้ว่าจะเป็นเช่นไร
-เพื่อน คนรู้จัก ทราบและอุ่นใจได้ว่าเราไปไหน
ไม่วางแผนล่วงหน้า
-เปลี่ยนแผนได้ตลอดคามความต้องการ
-ท้าทายดีสำหรับคนที่ชอบแบบนี้
-อาจจะได้เที่ยวน้อยกว่าหรือเยอะกว่า
-เจออะไรที่แปลกตากว่าที่คิด
-เหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากให้ใครรู้ว่าไปที่ไหน