เที่ยวไปทำไม?

A:เที่ยวไปทำไม?
B:อยากออกไปแตะขอบฟ้า
A:มีจริงหรือ?
B:มีซิ จับต้องไม่ได้แต่มันสวยเมื่อมองออกไป
A:เที่ยวคนเดียวจะชี้ให้ใครดูหาเจอเส้นขอบฟ้าที่สวยงาม
B:คนเดียวก็ดูได้
A:หลายคนก็ชี้ให้เพื่อนๆดูได้นะดูหลายคนตื่นเต้นกับขอบฟ้าที่สวยงามมากกว่าไม่ใช่หรือ
B:แต่คนเดียวก็เก็บความทรงจำดีๆดีนะ ^_^