เป้าหมายของเรา

เที่ยวคนเดียว.com มุ่งหวังที่จะเป็นเว็บไซต์ของรูปแบบการเดินทาง เที่ยวคนเดียว ไม่เพียงเฉพาะในไทยเท่านั้นแต่สำหรับคนต่างชาติเพื่อนบ้านที่พูด อ่าน หรือเข้าใจภาษาไทยได้ดูรายละเอียดที่น่าสนใจ เราหวังว่า เราจะเป็นอันดับต้นๆที่ให้ข้อมูลทั้งข้อที่น่าสนใจหรือจุดที่น่าจะต้องให้ความสำคัญ มากที่สุดในประเทศ