เรื่องกิน เรื่องเที่ยวคุณแยกออกหรือเปล่า

ไปเที่ยวคนเดียวเพื่อกิน
-ได้อิ่ม ได้อร่อยได้บรรยากาศ
-ครบรสของการท่องเที่ยว
ไปเที่ยวคนเดียวเพื่อเที่ยว
-เที่ยวได้เต็มที่ตามจุดมุ่งหมาย
-เที่ยวจนลืมที่จะกิน
-เพราะเที่ยวคนเดียวมักจะตัดสินใจเร็วและไม่อยากเสียเวลา เที่ยวก่อนเรากินเมื่อไหร่ก็ได้