เล่าเรื่อง เที่ยวคนเดียว EP.1

ก็เริ่มจากการที่ได้เจอกับคนอื่นระหว่างเดินทาง ซึ่งก่อนหน้านี้การเดินทางเที่ยวคนเดียวนั้นเกิดขึ้นอยู่แล้ว แต่ในความคิดยังไม่ได้มีแนวคิดของการทำเว็บไซต์หรือแอพฯที่เป็นรูปแบบการเที่ยวคนเดียวโดยเฉพาะ จนได้ยินและทำให้คิดว่าก็น่าสนใจเช่นกันที่เราจะทำเว็บไซต์สำหรับคนที่ชอบเที่ยวคนเดียว ก็ส่วนหนึ่งเราเองก็เที่ยวคนเดียวอยู่แล้ว เริ่มแรกก็เน้นหรือให้ความสนใจไปยังแหล่งท่องเที่ยว ก็หวังและคิดว่าผู้คนที่ชอบท่องเที่ยวก็มีความต้องการอยากจะเที่ยวเพราะว่ามีรูปภาพหรือวิดีโอที่น่าสนใจ แน่นอนว่าก่อนหน้านี้ผลตอบรับนั้นดี เมื่อเราได้ทำการทดสอบโพสต์รูปภาพที่ถ่ายมาจากแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็ได้รับการมีส่วนรวมที่ดี แต่เราเองพยายามที่มองหาความแตกต่างใหม่ของการท่องเที่ยว ในรุปแบบของการประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง พร้อมกับการเขียนบทความทั่วไปเกี่ยวกับการเดินทkงท่องเที่ยวรูปแบบนี้ ซึ่งนั่นก็ทำให้เจอกับงานที่หนักอย่างมากด้วยข้อมูลที่จะนำมาใช้สำหรับการออกแบบประเมินวางแผนการเดินทางนั้นเยอะและไม่ง่ายนักที่จะหาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งาน

นอกเสียจากต้องทำเรื่องต่างๆเพื่อขอข้อมูลและส่วนหนึ่งจากการลงไปสำรวจและลงพื้นที่จริง แต่อย่างไรก็ตามเราเองก็ยังคงพัฒนาและออกแบบสิ่งนี้อยู่เบื้องหลังของการเขียนบทความอัพเดทในแอพฯและเว็บไซต์ และมีการพยายามที่จะเสนอให้นักเดินทาง นักท่องเที่ยวที่ชอบเที่ยวคนเดียวมามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมของคนที่ชอบเที่ยวคนเดียว แต่ที่ผ่านมาก็ถือว่ายังไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควรอาจจะเพราะว่า ชอบเที่ยวอย่างเดียวแต่ไม่ชอบนำเสนอหรือไม่อยากจะยุ่งยากกับการต้องมาเขียนนั่นนี่ และที่สำคัญอาจจะยังไม่เห็นผลลัพธืหรือสิ่งที่เขาจะได้นั่นเอง ก็เพราะว่าเราเองก็เริ่มต้นและยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามเราเองก็ยังคงอัพเดทและพักการอัพเดทไประยะเวลาหนึ่งเพื่อที่จะลองศึกษาพฤติกรรมของคนชอบเที่ยวว่ามีแนวโน้มและให้ความสนใจไปในทิศทางไหน

ส่วนหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพิ่มเติมนั่นก็คือการสร้างโพลล์หรือแบบสำรวจอย่างง่าย เพื่อที่จะรวบรวมและวิเคราะห์ว่าคนที่ชอบเที่ยวคนเดียวมีความคิดเห็นหรือมีความรู้สึกอย่างไร และในขณะเดียวกันก็จะเป็นแนวทางหรือแนวคิดพิจารณาของคนที่เขามาอ่านด้วยเช่นกัน และยังคงมีแบบสอบถามเหล่านี้ออกมาอย่างต่อเนื่องส่วนผลการวิเคราะห์หรือการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ต้องอะไรมากมายผลจากแบบสอบถามแต่ละตัวก็จะแสดงผลว่าส่วนใหญ่แล้วคิดเห็นอย่างไรหรือมีความรู้สึกอย่างไรกับการเดินทางท่องเที่ยวรูปแบบนี้

พบกันใหม่ในตอนต่อไป หากคุณยังสนใจอยู่ ^_^