แล้วทำไมต้องไปเที่ยวที่อื่น?

A:เที่ยวภูเขา…บ้านเราก็มี
B:ใช่
A:เที่ยวทะเล… บ้านเราก็มี
B:ใช่
A:เที่ยวน้ำตก ล่องแก่ง บ้านเราก็มี
B:ใช่
A:ทะเลหมอกยามเช้า บ้านเราก็มี
B:ใช่
A:แล้วทำไมต้องไปเที่ยวที่อื่น
B:???????

เชื่อว่าทุกคนมีคำตอบแตกต่างกันไปในคำตอบท้ายสุดใช่ไหมล่ะ…ที่ไหนๆใครก็เที่ยวได้…^_^….ใกล้ไกลบางทีไม่ได้ตอบโจทย์เหมือนกัน…