(โพลล์)ความรู้สึกแรกเริ่มของการไปเที่ยวคนเดียวเป็นอย่างไร

ความรู้สึกนั้นมีความแตกต่างอย่างแน่นอน บางคนมีความรู้สึกมากกว่า 1 อย่างนะก็ตอบแบบสำรวจของเราหน่อยและจะช่วยให้คนอื่นดูว่ามีคนอื่นรู้สึกเหมือนหรือแตกต่างกันเช่นไร