(โพลล์)คุณเที่ยวคนเดียวมานานเท่าไหร่แล้ว

เที่ยวคนเดียวมานานแค่ไหนไม่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญคือเที่ยวแล้วมีความสุขและสนุกกับการเดินทางแบบนี้หรือเปล่า