(โพลล์)ผู้หญิงเที่ยวคนเดียวน่ากลัวไหม

ไม่ว่าจะผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็สามารถที่จะเที่ยวคนเดียวได้ทั้งนั้นแล้วประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณหรือมุมมองจากคุณคิดเห็นอย่างไรบ้าง