(โพลล์)มองแนวโน้มการเที่ยวคนเดียวอย่างไร

การเที่ยวคนเดียวนั้นมีการเปี่ยนแปลงกันอย่างต่อเนื่อง ให้ความสนใจในการเที่ยวคนเดียวกันบ้างหรือเปล่า หรืออยากจะหาข้อมูลการเที่ยวคนเดียวบ้างหรือไม่