(โพลล์)เที่ยวคนเดียวค่าใช้จ่ายเยอะไหม

งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายเมื่อเที่ยวก็เลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะมากจะน้อยก็ตามแต่ก็ถือว่าน่าสนใจอย่างมากเลยนะที่เราอาจจะมีความต้องการอยากจะทราบว่าคนอื่นเขาคิดแบบไหนหรือมีแนวคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ของการเที่ยวคนเดียว