(โพลล์)เที่ยวคนเดียวนิยมขี่รถเที่ยวหรือเปล่า

ก็เที่ยวคนเดียวอยากจะมีอิสระในการเลือกซื้อซึ่งในการเลือกใช้งานรถจักรยานยนต์ ต้องการจะเลือกและให้เกิดความง่ายในการเดินทางขี่เองจุดไหนก็ไปได้