(โพลล์)เห็นคนอื่นเขาเที่ยวคนเดียวแล้วเกิดความรู้สึกอย่างไร

ความคิดเห็นจากคนอื่นก็ช่วยให้เราได้วิเคราะห์และเปรียบเทียบได้เป็นอย่างดีเลยนะ เปิดรับอ่านความคิดเห็นหรือความรู้สึกคนอื่นช่วยให้เราเที่ยวคนเดียวได้อย่างมั่นใจและมีแนวทางที่มากขึ้นก็ได้