(โพลล์)เที่ยวคนเดียวยุคใหม่อะไรบ้างที่ต่างจากเดิม

ยุคใหม่ของการเดินทางเที่ยวคนเดียวน่าจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นใช่ไหมล่ะ คุณว่าสิ่งเหล่านี้หรือเปล่า