10 จุดเด่นของการเคยผ่านการเที่ยวคนเดียว

1.ตัดสินใจอะไรนั้นมีความละเอียดรอบคอบกว่าเดิม

2.กล้าคิดกล้าตัดสินใจและรู้จักใช้สิ่งที่เคยเจอผ่านมามาใช้ในการตัดสินใจในครั้งต่อๆไป

3.เป็นคนที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบและมีการวางแผนสำรองสำหรับหลากหลายอย่าง

4.สร้างมิตรภาพใหม่ๆได้ง่าย และพูดคุยกับคนอื่นๆได้

5.รู้จักที่จะเลือกในการเข้าไปทักทายพูดคุย

6.มีสัมผัสที่น่าสนใจและมองออกได้ไม่ยากสำหรับใครที่หวังดีหรือไม่หวังดี(โปรดใช้วิจารณญาณในส่วนนี้ ^_^ ) เสียงลมพัดผ่านแว่วมาเบาๆยังได้ยิน ขนาดนั้นเลยหรือ???

7.ช่างเจรจา ต่อรองพูดคุย เช่นสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวบางครั้งอาจจะมีค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการต่างๆเดินทางเที่ยวคนเดียวราคานั้นอาจจะเยอะการพูดคุยต่อรองมักจะเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งสำหรับบางอย่างที่ควรเหมาะสมในการต่อรองเพราะบางครั้งบางอย่างการต่อรองไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด

8.จัดสรรเวลาได้อย่างลงตัวเหมาะสมและปรับใช้กับอย่างอื่นนอกเหนือจากการเดินทางท่องเที่ยว

9.ได้เห็นอะไรที่การเดินทางเที่ยวหลายคนอาจจะไม่มีโอกาสนักเพราะการเลือกด้วยตัวเองจะใช่สำหรับตัวเองมากกว่า

10.ง่ายๆ ไม่เรื่องมาก ในเรื่องของการเป็นอยู่ อาหารการกิน…

แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้แปลว่าคนที่ไม่เคยเที่ยวคนเดียวจะไม่สามารถทำอย่างนี้ได้แต่สำหรับการเที่ยวคนเดียวอาจจะมีการเจอสถานการณ์และใช้สิ่งเหล่านี้มากกว่านั่นเอง และมากกว่าที่กล่าวมาแต่ละคนนั้นแตกต่าง ระยะเวลาของการเที่ยวไม่ได้เป็นตัวกำหนดเพียงอย่างเดียวความหลากหลายและสิ่งที่เจอนั้นมีผลอย่างมากเช่นกัน ^_^