(โพลล์) คุณเองเคยมองคนอื่นเที่ยวคนเดียวแบบไหน

เมื่อคุณเที่ยวหรือยังไม่เคยเที่ยวมาก่อนหน้านี้ มีความรู้สึกเกี่ยวกับคนที่เที่ยวคนเดียวอย่างไรกันบ้าง